REFERENS JUSTERVERK

Bravikens sågverk

Byggdes helt nytt 2010/11 som ett s.k. "green field" projekt och redan från början fanns planer på ett enklare justerverk som komplement till det höghastighetshyvleri som byggdes av CGV.

Under 2018 tog Holmen Timber beslutet att investera för en utökad produktion och behövde då bygga nya torkar samt justerverk för produkter som ej ska hyvlas.

CGV fick förtroendet att leverera justerverket som har flera likheter med hyvleriet som levererades 2010, men har uppdaterats med bl.a. en helt ny mjukvara samt en ny typ av paketläggare samt ett flertal mindre uppdateringar. Anläggningen togs planenligt idrift våren 2020 och avlastar nu hyvleriet med de ohyvlade produkterna.

I justerverket har CGV levererat följande:

  • Tilt med sekundär tilt och automatisk skevning.
  • ServoLoader inklusive ackumulering.
  • Anslag
  • Trimmer 
  • Sjunkfack med s.k. "push" kedja.
  • Paketläggare. 
  • Bindströautomat.
  • Paketpress (Swestrap).
  • Utrullning emballage (Goliat).

 

Fakta Bravikens Sågverk

År 2020
Ägare Holmen Timber AB
Produktion Målet är 600 000 kubikmeter sågad vara.
Råvara Gran- och talltimmer.
Antal medarbetare ca 100st

 

ServoLoader för säker och tyst enstyckmatning.

Paketläggare med NC-styrning och automatisk taktning av data.

Fler referenser